tel. +48 501 550 706   mail: kensei@kensei.pl

Zapraszamy! Treningi na jedynej w swoim rodzaju powietrznej ścieżce akrobatycznej Air Track Pro Super Silent!

...od 1996

Wyjazd na obóz – informacje

W środę zbiórka o godz. 9.30 na parkingu SP3 w Ząbkach ul.Kościelna wyjazd planowany na godz.10

STARAMY SIĘ SPEŁNIĆ WSZELKIE ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA GIS, MZ, MEN DLATEGO:

1. OBOWIĄZUJE ZASŁANIANIE UST I NOSA W GRUPIE OCZEKUJĄCEJ NA WYJAZD

2. Proszę o przestrzeganie wyznaczonych stref dla Rodziców i Dzieci oraz stosowanie się do poleceń Organizatora.

3. Po przybyciu na miejsce zgłosicie się Państwo do odpowiedniego, oznaczonego wychowawcy aby przekazać Dzieci oraz dokumenty (dane wychowawców w załączniku w poniedziałek wyślę skład grup poszczególnych wychowawców) DALEJ PRZECHODZĄ JUŻ TYLKO UCZESTNICY WYJAZDU

4. NIEZBĘDNE JEST PRZEKAZANIE WYCHOWAWCY OŚWIADCZENIA RODZICA O STANIE ZDROWIA, DATOWANE NA 18 SIERPNIA 2021(w załączniku) – BEZ OŚWIADCZENIA NIE MOŻEMY ZABRAĆ UCZESTNIKA

5. WYCHOWAWCA zbiera także ORYGINAŁY kart kwalifikacyjnych od osób, które nie dostarczyły ich wcześniej.

6. W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI UZUPEŁNIENIA DOKUMENTÓW NA MIEJSCU NASZ WYJAZD MOŻE SIĘ OPÓŹNIĆ

7. WYCHOWAWCA odbiera pozostałe dokumenty dziecka, kieszonkowe i leki

8. Dzieci zajmują miejsca w autokarze, kierowca układa bagaże – RODZICE NIE MOGĄ WSIADAĆ DO AUTOKARU

9. Dzieci w autokarze powinny posiadać maseczki

Pozostałe informacje z zebrania:

Telefony wydajemy w czasie ciszy poobiedniej i zbieramy przed zajęciami. W dniu przyjazdu zbieramy telefony na kolacji.

Wszystkie diety zgłoszone i opłacone będą realizowane.

Ogólny plan dnia (może ulec zmianom)

8 pobudka

9.15 sniadanie

10 I blok zajęć

14.15 obiad      rozdajemy telefony

15.30 II blok zajęć zbieramy telefony

19.15 kolacja

20 imprezy, zajęcia dodatkowe itp

22 cisza

Poniżej prezentuję skrót najważniejszych zmian dotyczących obozu. Załączam też szczegółowe informacje oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.

1. Skład w pokojach został ustalony według życzeń uczestników i możliwości zakwaterowania.

2. Do naszej dyspozycji będzie pielęgniarka oraz izolatki

3. Posiłki dla grupy będą w jednej turze

4. Kąpielisko będzie otwarte, jednak ustalone zostaną, już po przyjeździe grupy do Gwarka, godziny korzystania, żeby ograniczyć liczbę osób przebywających jednocześnie na kąpielisku.

5. Sale  treningowe będą przydzielone tylko dla naszej grupy. Sale zamierzamy wietrzyć i dezynfekować po całym dniu, jak również w przerwach grup na posiłki, ewentualnie po zgłoszeniu takiej potrzeby w recepcji

6. Zgodnie z wytycznymi, po stronie rodziców/prawnych opiekunów leży obowiązek zaopatrzenia dziecka w osłonę nosa i ust, my zapewniamy wielorazowe maski Kensei. Masek używamy w autokarze oraz podczas poruszania się w budynkach Ośrodka poza pokojami i salami ćwiczeń.

7. Wodę jak zawsze będzie dla każdego 1,5 l dziennie.

8. Sklepik będzie czynny podczas całych wakacji.

9. Msza niedzielna, jeśli odbędzie się w Gwarku będzie dostępna dla chętnych zgodnie z zasadami.

10. W tym roku ze względu na wytyczne i obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim grupom przebywającym na terenie Ośrodka, zamierzamy zrezygnować z odwiedzin rodziców/opiekunów ostatniego dnia na pokazie. Odbiór części dzieci z obozu będzie możliwy, ale rodzice nie będą mogli wjeżdżać na teren Ośrodka i przemieszczać się po nim. Wjazd będzie możliwy jedynie na górny parking przy bramie wjazdowej do Ośrodka.

Pokaz oczywiście będzie nagrany, do obejrzenia na zebraniu po obozie.